استانداردها و گواهینامه ها

گواهی IATF 16949:2016 در سال 1396

سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو
از شرکت توف نورد آلمان

گواهی ISO-14001:2004 در سال ۱۳۸۵

سیستم مدیریت محیط زیست
از شرکت توف نورد آلمان

گواهی OHSAS-18001-2007 در سال ۱۳۸۵

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار
از شرکت توف نورد آلمان

mega-motor-grade-b

دارای گرید B مگا موتور

sapco-grade-b

دارای گرید B ساپکو

bahman-motor-grade-B

دارای گرید B بهمن موتور

sapco-LAB

تاییدیه آزمایشگاه متد ساپکو

sapco-SSRP1

گواهینامه قطعات ایمنی SSRP1 از شرکت ساپکو