تماس با ما

شماره های تماس:

کارخانه: ۰۳۱۵۷۲۴۸۱۳۲
کیفیت و تولید: ۰۳۱۵۷۲۴۸۱۲۸
تعمیرات و آزمایشگاه: ۰۳۱۵۷۲۴۸۱۳۷
انبار: ۰۳۱۵۷۲۴۸۱۳۱
مالی / اداری: ۰۳۱۵۷۲۴۸۱۳۵
آموزش و فنی مهندسی: ۰۳۱۵۷۲۴۸۱۳۹

دورنگار: ۰۳۱۵۷۲۴۸۱۳۳

دفتر مرکزی:
تهران، ضلع جنوبی بزرگراه همت، خیابان شیراز جنوبی، نبش خیابان علیخانی، پلاک۱۴، طبقه۳
کد پستی: ۱۴۳۶۹۵۳۴۸۶

کارخانه:
گلپایگان، کیلومتر ۱ جاده خوانسار، مجتمع صنعتی گروه سایپا، خیابان پامچال
کد پستی: ۸۷۸۷۱۴۴۴۶۸