خط مشی مدیریت در شرکت تولیدی صنعتی سازه ترمز

خط مشی مدیریت در شرکت سازه ترمز بصورت سیستم مدیریت یکپارچه IMS می‌باشد.
استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949:2016 به منظور تأمین خواسته‌های مشتریان، قانونی، مقرراتی و تثبیت یک سیستم مدیریتی و همچنین استقرار استاندارد ISO 14000: 2004 برای کاهش آلودگی و ایجاد یک سازمان سبز و متعهد در قبال سلامتی جامعه و سازمانهای مرتبط به کار گرفته شده است و استاندارد OHSAS 18001: 2007 برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که تأمین کننده سلامتی کارکنان و خانواده آن‌ها می‌باشد.
بطور کلی خط مشی IMS سه هدف عمده کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی را دنبال می‌کند.
مدیریت سازه ترمز با اعتقاد بر اینکه توسعه پایدار و ادامه بقا در عرصه صنعتی تنها با استفاده بهینه از منابع، توجه به کیفیت و اتکا به توانمندی نیروی انسانی کار آمد میسر است، تضمین شعار ((کیفیت برتر، محیط زیست بهتر و ایمنی بیشتر)) را به عنوان راهکار اجرایی در پیاده سازی سیستم‌های مدیریت سر لوحه کار خود قرار داده و یکپارچه سازی آنان در سازمان از جمله مدیریت کیفیت مطابق الزامات IATF 16949:2016، مدیریت زیست محیطی مطابق با الزامات ISO 14001: 2004، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با الزامات OHSAS 18001: 2007 را برگزیده است و در راستای اهداف زیر تلاش می‌نماید:

  • افزایش سطح رضایت ذینفعان از طریق در ک نیازها و انتظارات ایشان
  • ارتقاء سطح دانش کارکنان از طریق آموزش هدفمند، برنامه ریزی شده، مستمر و اثربخش و ایجاد انگیزش در بین کارکنان به عنوان مشتری درون سازمانی به منظور نیل به اهداف کیفیت و بهبود مستمر
  • بهبود مداوم کیفیت و بکارگیری فن آوری های پیشرفته و به روز در تأمین کالا، اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق و تاسیسات و تجهیزات از طریق ارزیابی مداوم و مؤثر فرآیندها
  • افزایش فرهنگ، آگاهی کیفی، ایمنی و سلامت حرفه‌ای و زیست محیطی در کارکنان و سایر طرف هلی ذینفع
  • بهبود مستمر فرآیندهای سازمان در جهت افزایش بهره وری، سود دهی و کاهش ضایعات جهت دستیابی به ضایعات صفر و تحویل به موقع
  • رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و تعهد به حفظ و پیشگیری از آلودگی محیط زیست، تعهد به حفظ و پیشگیری از بیماری و بهبود مستمر آن
  • تبعیت از قوانین قابل اعمال در حیطه ایمنی و بهداشت و بهبود مستمر فعالیت‌ها در این حیطه با پیشگیری از جراحات و بیماری‌های ناشی از کار در مورد کارکنان و کلیه ذینفعان
  •  کمک به حل مسائل سازمان با ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت در راستای بروز توان و خلاقیت کارکنان

مدیریت شرکت سازه ترمز ضمن انتخاب نماینده مدیریت در سیستم مدیریت یکپارچه خود و بررسی گزارشات نماینده مدیریت خود را متعهد می‌سازد تا با اجرای چرخه PDCA (طرحریزی، اجرا، بازنگری و اقدامات اصلاحی) بصورت ادواری از کارآیی و اثر بخشی و بهبود مستمر (Cantinual improvement) سیستم‌های استقرار یافته اطمینان حاصل نماید.

جعفر مظفری فرد
مدیر عامل شرکت سازه ترمز