محصولات سازه ترمز

شرکت سازه ترمز در حال حاضر افتخار همکاری و تأمین قطعات برای سه شرکت بزرگ تولیدکننده خودرو در ایران را دارد.

سازه ترمز تأمین‌کننده قطعات شیلنگ ترمز و شیلنگ هیدرولیک شرکت‌های بهمن موتور، ساپکو و مگا موتور است.

هدف ما رسیدن به کیفیت و بازار جهانی است.

می‌توانید بخشی از تولیدات سازه ترمز را برای هر یک از تولیدکنندگان در بخش مربوط به آن‌ها مشاهده کنید.